HEMA | Happy Essentials

(English below)

HEMA fan2Zie hier de nieuwe generatie HEMA-fan.

Nadat ik afgelopen woensdag de introductie voor de potentiële HEMA bloggers had bijgewoond op het hoofdkantoor, ging ik nog heel even kijken bij de Blijmakers.

Vanaf vandaag ligt deze nieuwe productgroep in de winkels en ze waren prachtig uitgestald -gekmakend! want niet te koop- in een naastgelegen ruimte, onder toeziend oog van ware HEMA suppoosten. Foto’s waren strikt verboden, maar sommige producten spraken al zó tot de verbeelding, dat een snapshotfoto misschien wel afbreuk zou doen aan de fabelachtige belofte van verpakking en presentatie…

Ik bedoel, wie zit er nu níet te wachten op een GEDACHTENLEESTOOL?? {Magic Telepathy, wel voor level 2 zag ik, dus misschien dat ik nog ergens level 1 moet oppikken, maar ik probeer het eerst zonder.} Of bijvoorbeeld een afstandsbediening voor je smartfoon om een selfie te maken ZONDER rare hoge schouder of vervormd hoofd door gebrek aan afstand? Of een 8Gb rookworst USB-stick?

Andere artikelen waar ik blij van werd waren de losse kaarsen in knalkleuren, 6 Laguiole steakmessen in de kleuren van de regenboog, 4 paar zachte sokken in wowy patronen, en de supermooie glazen zandloper met zwart zand*). Ongeveer 20 cm hoog, voor een kwartier tijd. Altijd goed om achter de hand te hebben. En daarbij nog alles wat mijn postkantoorhartje begeert qua boekjes, stempels, tapejes en etiketten… allemaal happy essentials zeg maar 😉 En -teleukgewoon- alle Blijmakers kosten 10 euro max (!)

Gisteren was ik in IJmuiden en kon het niet laten om even in de HEMA te kijken of ze hier al gevorderd waren met het podium voor de Blijmakers, en ja, er was al wat, nog niet helemaal af, maar genoeg om hebberig van te worden. En dat vond mijn zoon van 9 ook. Het is hem niet gelukt om zonder iets te kopen de winkel te verlaten, betaald met een voorschot op zijn flessengeld.

De USB ventilator heeft nu al heel wat rondjes gedraaid, met zijn ogen eraan vast geplakt. Het is dan ook een klein wonder van techniek, dat op minstens 3 verschillende manieren blij Hello! beamt. Ik zou er niet voor gevallen zijn in de winkel, maar het is echt bijzonder. En hij heeft daar blijkbaar oog voor. Hij is van de nieuwe generatie HEMA-fans, vermoed ik.

nieuwe generatie HEMA fan

De USB-ventilator-blijmaker

 

English |

Look! The new generation of HEMA fans.

After I attended the introduction for potential HEMA bloggers at the head office last Wednesday, I went to have a look at the Blijmakers (Happy makers).

From today this new product group is in the shops and they were beautifully displayed – maddening! because not for sale! – in an adjacent room, under the watchful eye of true HEMA attendants. Photos were strictly forbidden, but some products already caught the imagination so much that a snapshot photo might detract from the fabulous promise of packaging and presentation …

I mean, who isn’t waiting for a THOUGHT READING TOOL? {Magic Telepathy, level 2, so maybe I still have to pick up level 1 somewhere, but I’ll try this first.} Or, for example, a remote control for your smartphone to take a selfie WITHOUT the weird high shoulder or distorted head through lack of distance? Or an 8Gb smoked sausage USB stick?

Other items that made me happy were the loose candles in bright colors, 6 Laguiole steak knives in the colors of the rainbow, 4 pairs of soft socks in wowy patterns, and the super beautiful glass hourglass with black sand*). About 20 cm high, for fifteen minutes. Always good to have on hand. And in addition everything my post office heart desires in terms of booklets, stamps, tapes and labels … all happy essentials to me 😉 And – how good is this?! – all Blijmakers cost 10 euros max (!)

Yesterday I was in the city of IJmuiden and could not resist to check out the local HEMA, to see if here they had maybe progressed with the podium for the Blijmakers – and yes! – there was already something, not quite finished, but enough to get greedy. And so did my 9-year-old son. He was unable to leave the store without buying something, paid for it with an advance on his bottle money.

The USB fan has now turned many a circle, with his eyes glued to it. It really is a small miracle of technology, beaming Hello! in at least 3 different ways.

I wouldn’t have fallen for it in the store, but it really is special. And apparently my 9-year old has an eye for that. I suspect he is of the new generation HEMA fans.

=============================================================

*) PS: 13 02 2017

Een aantal vrienden heb ik inmiddels blij gemaakt met de mooie zandloper. Zelf werd ik blij verrast door het laatst aangeschafte exemplaar, toen ik het recent uit de kadootjeskast haalde om in te pakken: ‘I GIVE YOU TIME ‘ is inmiddels toegevoegd op de verpakking 🙂

English |  Several friends have now been happy receivers of the beautiful hourglass. And I was happy to see, the last item purchased had the line ‘I GIVE YOU TIME’ added to the packaging 🙂

HEMA

HEMA heeft de oorspronkelijke verpakking aangepast en I GIVE YOU TIME toegevoegd. LOL

=============================================================

PS: September 2, 2019

Today I bought a new cover for my iPhone for 6 euro only -> My style exactly!! ;D

PS | Perfect phone cover for the person behind iforinspiration.com ;D

====================================================

PS | 2019 | 2010 | Drawing by the HEMA (truck) fan, when he was 5 years old.

Drawing by a 5 year old HEMA (truck) fan – I found it again in 2019

====================================================

PS | December 2020 | When I visited the new, smaller, HEMA store in our area I had to wait in line outside: COVID regulations admit only a certain amount of people at the same time, and HEMA is always busy. So, while waiting, I noticed their ‘coming out’: A big red declaration of love for design stuck on the window … yay! 🙂

Love for design – at a good price – loving it

About Wilson

relentless hunter gatherer of soothing beauty, great and small
This entry was posted in DESTINATION HAPPINESS, mumson, PS, REVIEW, TEXT and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.